Team1              Kunder

 

 

Mål, visjon og historikk !

 

 

Vi er utvalgt av InByVa`s NoWiDo som montasje team for Norge. Vi har gjennomgått konsernets nøye vurdering sammenlignet med flere konkurrerende bedrifter innen vårt fag. Med bakgrunn i dette mener vi å kunne tilby noe som gir markedets beste resultater med korrekt utførsel på kort tid som varer over lang tid. Produktene er eksepsjonelle og monteringen er og må være likeså.

 

Vårt mål er å tilfredsstille vår oppdragsgiver og oppdragsformidler med de beste resultat på alle hold. Dette gjelder menneskets fremtreden i arbeidssituasjon like så vel som resultatene på utført arbeid etter avslutning.

Endelig skal garanti-ansvaret og tiden på ansvaret være tilfredsstillende på alle hold.

 

Prøv oss, ingen angrer !!!

 

Vi monterer;

Innerdører fra Asias Thailand.

Ståldører fra Asias Thailand.

Inngangsdører fra Europas Tyskland Produssert i Norge.

Vindu fra Sveriges Örebro med lager og produksjonsledelse i Norges Fredrikstad.

 

Produktene er sammensatt på;

Dører - Tyskutviklet profiler og dørpaneler - RODENBERG og UK baserte WINKHAUS

Vindu - Tyskutviklede VEKA, UK baserte WINKHAUS og SE baserte PILKINGTON

Stål dører - Japansk rustfritt stål fra bilindustriens opphav HYSS

 

 

Således har NoWiDo benyttet flere verdensdelers kunnskap for produksjon på de best utprøvde produksjonssteder mot vårt ansvarlige marked, NORDEN. Alt ledet fra Nordens Värmland.

 

Redelighet, ærbødighet og ydmyk fremtreden er vårt hovedmål i et anstrengt marked. Hovedsak for montasjene er korrekt utførsel på alle plan, dette gjennomfører vårt selskap med ærbødighet.

 

 

         TILBAKE TIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        Oppdragsgiver

 

 

 

Riktig innvirkning av produkt mot mennesker, dyr og natur. Fra

produksjon gjennom bruk til

resirkulasjon med noe sikret

destruksjon på hver resirkulering.

 

Naturvennlig - Klimavennlig HMS i hovedsetet for kvalitetsprodukt.

 NoWiDo

 Nordic Windows & Doors