Team1              Kunder

 

 

Velkommen !

 

 

- Naturvennlighet - Miljøvennlighet - Brannsikkerhet -

- Langhalet livssyklus - Kvalitet - Korrekt pris -

Helsevennlig - Fysisk/Mentalt

 

  

 

Hus og hjem, Borettslag og sameier, Forretnings eiendom

Å fornye vinduer og dører er en investering. Ikke bare økonomisk, men også en investering i ditt nære miljø, både inne og ute. En investering i din egen trivsel og livskvalitet. En investering som skal vare i mange, mange år.

Vi hjelper deg med å finne de vinduene som er optimale for ditt behov. Vinduene skal ikke bare kunne ivareta byggets dagsaktuelle preg, men også krav som støyisolering, solavskjerming og varmeisolering for å sikre deg som bruker et optimalt resultat.

Dyktige håndverkere med spesialkompetanse innenfor utskiftning av vinduer og dører er med på å kvalitetssikre våre arbeider, og vi fører strenge rutiner for helse, miljø og sikkerhet underveis.

Kontakt oss i dag for å få en vurdering av ditt prosjekt!

 

 

Således har NoWiDo benyttet flere verdensdelers kunnskap for produksjon på de best utprøvde produksjonssteder mot vårt ansvarlige marked, NORDEN. Alt ledet fra Nordens Fredrikstad.

 

Redelighet, ærbødighet og ydmyk fremtreden er vårt hovedmål i et anstrengt marked. Hovedsak for montasjene er korrekt utførsel på alle plan, dette gjennomfører vårt selskap med ærbødighet.

 

 

         TILBAKE TIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        Oppdragsgiver

 

 

 

Riktig innvirkning av produkt mot mennesker, dyr og natur. Fra

produksjon gjennom bruk til

resirkulasjon med noe sikret

destruksjon på hver resirkulering.

 

Naturvennlig - Klimavennlig HMS i hovedsetet for kvalitetsprodukt.

 NoWiDo

 Nordic Windows & Doors