Mål, visjon og historikk !

VÅR INNSIKT, DIN UTSIKT

 

Målet er S-M-A-R-T. 
S
pesifikt – Målbart – Attraktivt – Realistisk – Tidsfestet

OPPSTART 2014 etter utvikling, markeds og produksjonsanalyse, samt nye produksjons og produkt-bestemmelser gjennom en INNOVATIV tid. 

 

 

Vi har benyttet åtte år på selvutvikling for bedrift og mennesker bak den for stabilt, riktig markedsresultat. Riktig sammensetning på artikler med riktig utvalgte varer for nettverk av forhandlere, utbyggere mot bruker som er den endelige part for produktene som skal være i førsteklasses resultat på alle hold. I dagens situasjon har klima-innvirkning og brannsikkerhet vert hovedfelt som er nøye vurdert og utviklet for hver detalj.

 

"Vi produserer ikke bare et produkt............men og en MORAL

Vi selger ikke bare en vare.........................men og våre NAVN

Vi handterer ikke bare et marked...............men hele bransjens TROVERDIGHET"

 

NoWiDo  Nordic Windows & Doors har lagt sin flid i markedets krav og forventninger samt produktenes sammensetning . Vi har valgt produksjonspartnere som har lang, stabil fartstid på produksjonssiden og avtalt med disse å handtere markedsbiten på vår side. Vi meddeler markedets krav og forventninger mot produksjon og har funnet dette som den beste og mest stabile produksjonsmetode som ikke er nasjonalt eller kjønnspåvirket på noen side, vi baserer våre studier på produkt-resultat.

 

  

 

Således har vi benyttet flere verdensdelers kunnskap for produksjon på de best utprøvde produksjonssteder mot vårt ansvarlige marked, NORDEN. Alt ledet fra Nordens Fredrikstad, Norge.

 

Redelighet, kvalitet, ærbødighet og ydmyk fremtreden er vårt hovedmål i et anstrengt marked. Hovedsak for besøkene er korrekt presentasjon på alle plan, 

resten gjør seg selv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

 

Produksjonspartnere»
Vi har da etter lange, nøye studier, utprøvelser og resultat innen produkt og kommunikasjon under produksjon valgt våre partnere for produksjon av NoWiDo`s artikler.

 

 

Partnere »

Våre søster-selskaper;

 

 

 

 

 NoWiDo

 Nordic Windows & Doors