Gratis befaring og uforpliktende tilbud. Vi er din lokale Kaizer avdeling som tar hand om planlegging og gjennomføring av ditt prosjekt.

 

Vi h ar benyttet flere verdensdelers kunnskap for produksjon på de best utprøvde produksjonssteder mot vårt ansvarlige marked, Østfold. Alt ledet fra Fredrikstad.

 

Redelighet, kvalitet, ærbødighet og ydmyk fremtreden er vårt hovedmål i et anstrengt marked. Hovedsak for besøkene er korrekt presentasjon på alle plan, 

resten gjør seg selv.

 

 

              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

NoWiDo as
Nordic Windows & Doors

 

 

 

Målet er S-M-A-R-T. 
Spesifikt – Målbart – Attraktivt – Realistisk – Tidsfestet

 

OPPSTART 2014 etter utvikling, markeds og produksjonsanalyse, samt nye produksjons og produkt-bestemmelser gjennom en 

INNOVATIV tid. 

 

Skjøtefrie takrenner i valgfritt produkt; stål, zink, aluminium, kobber produsert på byggeplass for valgt bolig. Redusert vedlikehold, forhøyet estetisk resultat, resirkulering og klimavennlig.